Welkom op de website van Meester S. Wijbrandischool uit Oudehorne.

De meester S. Wijbrandischool is een dorpsschool in het dorp Oudehorne.
De school maakt deel uit van CPO de Tjongerwerven. Deze stichting bestaat uit een twaalf-tal scholen.
De scholen tellen samen ruim 800 leerlingen. Ongeveer 90 mensen zijn werkzaam bij de stichting. (directeuren, leerkrachten, ondersteuners etc.)

De meester S. Wijbrandischool is een protestants Christelijke basisschool waar ook kinderen die niet van Christelijke komaf welkom zijn. Er wordt gewerkt met een enthousiast team van leerkrachten die zorgen voor een veilige omgeving waarin ontspannen, open en uitdagend les wordt gegeven.
Op onze school zitten ongeveer 95 leerlingen en we werken in 4 combinatiegroepen.
Ook een team leert en door ons te ontwikkelen op onderwijskundig gebied, biedt het team de leerlingen optimaal onderwijs.

Wij werken dit jaar aan:

- Het doorverbeteren van het leesonderwijs.
- Het zelfstandig werken/ coöperatief werken
- Opbrengstgericht onderwijs.
- Het professionaliseren van het team. 

Splitsing groep 1 en 2

De eerste week sinds de splitsing van groep 1 en 2 zit erop. Afgelopen maandag 1 februari kwamen de kinderen nieuwsgierig binnen en ook de ouders konden een kijkje nemen in het lokaal van hun kind. Best wel vreemd om nu niet meer samen in één lokaal te zitten en maar één juf op school te zien. Maar ook wel leuk natuurlijk. Groep 1 zit nu elke ochtend bij juf Lucie in het “grote” lokaal en groep 2 bij juf Akke in het “kleine” lokaal. Om 12.00 uur gaat de schuifwand open en gaan de groepen gezamenlijk eten met juf Akke(maandag en dinsdag) of met juf Lucie (woensdag en donderdag). ’s Middags blijven de groepen samen met één juf. De gymlessen in de sporthal zijn en blijven ook gezamenlijk.
 

Sinterklaas en Zwarte Piet op school

Donderdagmorgen 3 december kwamen Sinterklaas en Zwarte Piet bij ons op school. Ze kwamen op een andere manier dan verwacht. Net voor Nieuwehorne hadden ze namelijk pech gekregen met de auto. Gelukkig wilde de monteur Sint en Piet eerst wel even op school brengen, voor hij de auto op de aanhanger naar de garage bracht. 
Kijk voor meer foto's in het fotoboek.

Ontdekpad Afval onderbouw

Donderdagmorgen 12 november liepen de leerlingen van groep 1 t/m 4 een ontdekpad. Dit deden ze onder begeleiding van leerlingen uit groep 7 en 8. In lokalen en op de gang werden spelletjes gedaan die te maken hadden met afval. Zo mochten ze blikgooien, afval ordenen, memory spelen met blikken waaronder afval verstopt was. Andere opdrachten waren: een filmpje bekijken over het recyclen van batterijen en voelen welk afval in een koffer zat .Als afsluiting van het project afval mochten de ouders 's middags nog in de groepen kijken. 
Kijk voor meer foto's in het fotoboek.