Welkom op de website van Meester S. Wijbrandischool uit Oudehorne.

De meester S. Wijbrandischool is een dorpsschool in het dorp Oudehorne.
De school maakt deel uit van CPO de Tjongerwerven. Deze stichting bestaat uit een twaalf-tal scholen.
De scholen tellen samen ruim 800 leerlingen. Ongeveer 90 mensen zijn werkzaam bij de stichting. (directeuren, leerkrachten, ondersteuners etc.)

De meester S. Wijbrandischool is een protestants Christelijke basisschool waar ook kinderen die niet van Christelijke komaf welkom zijn. Er wordt gewerkt met een enthousiast team van leerkrachten die zorgen voor een veilige omgeving waarin ontspannen, open en uitdagend les wordt gegeven.
Op onze school zitten ongeveer 95 leerlingen en we werken in 4 combinatiegroepen.
Ook een team leert en door ons te ontwikkelen op onderwijskundig gebied, biedt het team de leerlingen optimaal onderwijs.

     

 

 twitter.com/wijbrandischool

Wij werken dit jaar aan:

- Het doorverbeteren van het leesonderwijs.
- Het zelfstandig werken/ coöperatief werken
- Opbrengstgericht onderwijs.
- Het professionaliseren van het team.

Nieuwe schoolbroers en schoolzussen

We proberen  al van jongs af aan onze leerlingen zorg voor elkaar bij te brengen. Daarom heeft ieder kind van groep 1 t/m 3 een schoolbroer of schoolzus uit groep 6/7 of 8. De oudsten begeleiden en ondersteunen de jongsten tijdens allerlei schoolse activiteiten. Bij bv. een viering lopen ze gezamenlijk naar het speellokaal en zitten ze naast elkaar. 
Aan het begin van een nieuw schooljaar krijgen de jongste kinderen weer een nieuwe schoolbroer of schoolzus. Vanmiddag hebben de leerlingen voor het eerst een activiteit met elkaar gedaan. Ze mochten iets uit de kast kiezen en dat samen gaan doen.