Welkom op de website van Meester S. Wijbrandischool uit Oudehorne.

De meester S. Wijbrandischool is een dorpsschool in het dorp Oudehorne.
De school maakt deel uit van CPO de Tjongerwerven. Deze stichting bestaat uit een twaalf-tal scholen.
De scholen tellen samen ruim 800 leerlingen. Ongeveer 90 mensen zijn werkzaam bij de stichting. (directeuren, leerkrachten, ondersteuners etc.)

De meester S. Wijbrandischool is een protestants Christelijke basisschool waar ook kinderen die niet van Christelijke komaf welkom zijn. Er wordt gewerkt met een enthousiast team van leerkrachten die zorgen voor een veilige omgeving waarin ontspannen, open en uitdagend les wordt gegeven.
Op onze school zitten ongeveer 95 leerlingen en we werken in 4 combinatiegroepen.
Ook een team leert en door ons te ontwikkelen op onderwijskundig gebied, biedt het team de leerlingen optimaal onderwijs.

Wij werken dit jaar aan:

- Het doorverbeteren van het leesonderwijs.
- Het zelfstandig werken/ coöperatief werken
- Opbrengstgericht onderwijs.
- Het professionaliseren van het team. 

Flaeijelschoolfeest

Donderdagmorgen 22 september hadden we Flaeijelfeest op school. De OC had voor diverse spelletjes uit grootmoeders tijd gezorgd.De kinderen gingen deze in groepjes spelen.Ook hebben sommige groepen een ritje met de Flaeijeltram gemaakt. Helaas moest de Flaeijeltram na enkele ritten naar Kuperus vanwege een technisch mankement. Om 12 uur sloten we het feest gezamenlijk af met een lunch op het voorplein. OC en begeleidende ouders maakten dit gezellige feest mogelijk. Hartelijk bedankt!!

Kijk voor meer foto's in de fotoboeken

Laatste schooldag in teken van "Fryslân Boppe"

Donderdag 14 juli 2016 stond de laatste schooldag in het teken van “Fryslan Boppe”

Er was voor dit thema gekozen omdat juf Aeltsje Hoekstra 40 jaar bij het onderwijs werkzaam was.

Iedereen kwam in Friese stijl op school en er werden verschillende ’Fryske spultsjes’ gespeeld.

Als bijzondere gast was “Heero” uitgenodigd. Nadat hij met juf Aeltsje een potje voetbal had gespeeld kregen de leerlingen de ruimte om met “Heero’ op de foto te komen en een handtekening te vragen.

Het was een zeer geslaagde ochtend waarbij het weer geen spelbreker was.

Kijk voor meer foto's in het fotoboek. 

Groep 3 en 4 naar het busmuseum

Vrijdag 8 juli zijn de groepen 3 en 4 naar het busmuseum in Ouwsterhaule geweest.
Ze werden opgehaald door een bus van 58 jaar oud. Zou dat wel goed zijn gegaan?
Lees het op de groepspagina van groep 3 en 4. Kijk ook in het fotoboek voor meer foto's.

De laatste loodjes..

Nog twee weken naar school en dan is het zomervakantie. Voor groep 8 betekent dit het afscheid van de basisschool. Voor de meeste leerlingen zes weken rust en dan beginnen in de volgende groep. Dinsdagmiddag 5 juli mogen de leerlingen kijken en luisteren naar de musical die groep 8 op woensdagavond 6 juli zullen opvoeren voor hun ouders.
Op school zijn wij al helemaal in de stemming van de vakantie....