Welkom op de website van Meester S. Wijbrandischool uit Oudehorne.

De meester S. Wijbrandischool is een dorpsschool in het dorp Oudehorne.
De school maakt deel uit van CPO de Tjongerwerven. Deze stichting bestaat uit een twaalf-tal scholen.
De scholen tellen samen ruim 800 leerlingen. Ongeveer 90 mensen zijn werkzaam bij de stichting. (directeuren, leerkrachten, ondersteuners etc.)

De meester S. Wijbrandischool is een protestants Christelijke basisschool waar ook kinderen die niet van Christelijke komaf welkom zijn. Er wordt gewerkt met een enthousiast team van leerkrachten die zorgen voor een veilige omgeving waarin ontspannen, open en uitdagend les wordt gegeven.
Op onze school zitten ongeveer 95 leerlingen en we werken in 4 combinatiegroepen.
Ook een team leert en door ons te ontwikkelen op onderwijskundig gebied, biedt het team de leerlingen optimaal onderwijs.

Wij werken dit jaar aan:

- Het doorverbeteren van het leesonderwijs.
- Het zelfstandig werken/ coöperatief werken
- Opbrengstgericht onderwijs.
- Het professionaliseren van het team. 

Opening Kinderboekenweek "Voor altijd jong!"

Woensdag 5 oktober was de opening van de Kinderboekenweek met als thema "Voor altijd jong!". Dit jaar staan de opa's en oma's in de schijnwerpers. Vandaar dat de grootouders van de kinderen van groep 3 t/m 6 werden uitgenodigd om de Kinderboekenweek te openen. Ze mochten bovendien een kijkje in de klassen van hun kleinkinderen nemen.Het was een gezellige ochtend.
Kijk voor meer foto's in het fotoboek.

Flaeijelschoolfeest

Donderdagmorgen 22 september hadden we Flaeijelfeest op school. De OC had voor diverse spelletjes uit grootmoeders tijd gezorgd.De kinderen gingen deze in groepjes spelen.Ook hebben sommige groepen een ritje met de Flaeijeltram gemaakt. Helaas moest de Flaeijeltram na enkele ritten naar Kuperus vanwege een technisch mankement. Om 12 uur sloten we het feest gezamenlijk af met een lunch op het voorplein. OC en begeleidende ouders maakten dit gezellige feest mogelijk. Hartelijk bedankt!!

Kijk voor meer foto's in de fotoboeken