Welkom op de website van Meester S. Wijbrandischool uit Oudehorne.

De meester S. Wijbrandischool is een dorpsschool in het dorp Oudehorne.
De school maakt deel uit van CPO de Tjongerwerven. Deze stichting bestaat uit een twaalf-tal scholen.
De scholen tellen samen ruim 800 leerlingen. Ongeveer 90 mensen zijn werkzaam bij de stichting. (directeuren, leerkrachten, ondersteuners etc.)

De meester S. Wijbrandischool is een protestants Christelijke basisschool waar ook kinderen die niet van Christelijke komaf welkom zijn. Er wordt gewerkt met een enthousiast team van leerkrachten die zorgen voor een veilige omgeving waarin ontspannen, open en uitdagend les wordt gegeven.
Op onze school zitten ongeveer 95 leerlingen en we werken in 4 combinatiegroepen.
Ook een team leert en door ons te ontwikkelen op onderwijskundig gebied, biedt het team de leerlingen optimaal onderwijs.

     

 

 twitter.com/wijbrandischool

Wij werken dit jaar aan:

- Het doorverbeteren van het leesonderwijs.
- Het zelfstandig werken/ coöperatief werken
- Opbrengstgericht onderwijs.
- Het professionaliseren van het team.

Koningsspelen 28 april

Op dinsdag 28 april worden de koningsspelen gehouden. Alle leerlingen worden om 8.30 uur in sportkleding bij de sporthal verwacht.
We beginnen met de Koningsdans. Daarna gaan de groep 1 t/m 4 in de sporthal spelletjes doen en spelen op de stormbaan.
Groep 5 t/m 8 gaan buiten spelletjes doen. Bij slecht weer krijgen zij een alternatief programma binnen aangeboden.

Paascircuit

Donderdagmiddag 2 april gingen schoolbroers- en zussen met hun schoolbroertjes en -zusjes bij de verschillende klassen langs. In de klas van groep 7 en 8 werden spelletjes en puzzels gedaan, in de klas van groep 5 en 6 vertelde juf Aeltsje het Paasverhaal. Bij juf Jessica werd geknutseld en bij juf Lucie deden ze een eierestafette en levend memory met plaatjes van gekleurde eieren.

Wij trokken aan de bel

Op donderdag 12 maart 2015 hebben wij met z’n allen kabaal gemaakt met toeters, pannendeksels, bellen en andere instrumenten. Na de ochtendpauze gingen we met elkaar zoveel mogelijk lawaai maken op het schoolplein. Wij lieten ons horen voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden!

Wij trokken samen met honderden scholen in Nederland en het Liliane Fonds aan de bel. Zo lieten we horen dat alle kinderen in de wereld naar school moeten kunnen. Nu gaat slechts één op de tien kinderen met een handicap naar school. Omdat ze slecht kunnen lopen, blind of doof zijn.

Pannenkoekenfeest

Woensdag 18 februari vierden we het pannenkoekenfeest. Om 12 uur werden de door ouders gebakken pannenkoeken lekker opgesmikkeld. Twee clowns hadden zeker  iets gehoord of geroken. Zij kwamen ook even langs, o.a. bij groep 1 en 2. Toevallig waren die leerlingen net bezig met het thema "Circus". De clowns hebben juf even geholpen bij het uitdelen van de pannenkoeken. Ouders en clowns, bedankt!

KSG dienst

Zondag 8 maart a.s. is er weer de jaarlijkse KSG-dienst. Het thema is: Samen delen
Voorganger is pastor K. Dijkshoorn. De kinderen van de Meester S. Wijbrandischool en gospelgroep Arauna zullen meewerken aan deze dienst. We zijn inmiddels druk bezig met de voorbereiding en het belooft weer een mooie dienst te worden. De opbrengst van de collecte is bestemd voor Fam2Fam. Voor kinderen tot 4 jaar is er oppas in “de Vallei” (gebouw achter de kerk). Ben je nieuwsgierig geworden? Kom dan op zondag 8 maart a.s. om 14.00 uur ook naar de kerk in Oudehorne! Tot ziens!