Welkom op de website van Meester S. Wijbrandischool uit Oudehorne.

De meester S. Wijbrandischool is een dorpsschool in het dorp Oudehorne.
De school maakt deel uit van CPO de Tjongerwerven. Deze stichting bestaat uit een twaalf-tal scholen.
De scholen tellen samen ruim 800 leerlingen. Ongeveer 90 mensen zijn werkzaam bij de stichting. (directeuren, leerkrachten, ondersteuners etc.)

De meester S. Wijbrandischool is een protestants Christelijke basisschool waar ook kinderen die niet van Christelijke komaf welkom zijn. Er wordt gewerkt met een enthousiast team van leerkrachten die zorgen voor een veilige omgeving waarin ontspannen, open en uitdagend les wordt gegeven.
Op onze school zitten ongeveer 95 leerlingen en we werken in 4 combinatiegroepen.
Ook een team leert en door ons te ontwikkelen op onderwijskundig gebied, biedt het team de leerlingen optimaal onderwijs.

Wij werken dit jaar aan:

- Het doorverbeteren van het leesonderwijs.
- Het zelfstandig werken/ coöperatief werken
- Opbrengstgericht onderwijs.
- Het professionaliseren van het team. 

Groep 3 t/m 6 op schoolreis naar Hellendoorn

Ook groep 3 t/m 6 is op schoolreisje geweest. Zij gingen met de bus naar Avonturenpark Hellendoorn.
Zie voor meer foto' s in het fotoboek

Schoolreisje kleuters

Woensdag 22 juni was het eindelijk zover! We gingen op schoolreisje naar Nienoord in Leek.
Na wat fruit en een beker ranja mochten de kinderen onder leiding van ouders gaan spelen.
Een helikoptervlucht, een ritje op een paard of in de tractor. Of klimmen op de vulkaan...
Om half 12 kregen we patat met mayonaise,waarna we een ritje maakten met de trein.
Toen weer spelen tot 2 uur. Nog een ijsje en daarna in de auto's terug naar Oudehorne.
Wat hebben we genoten! Helaas, ook aan het schoolreisje kwam een eind. 
Begeleiders, hartelijk bedankt voor jullie goede zorgen! 

Pake en beppe gym

Vanmorgen mochten de pake's en beppe's van de leerlingen van groep 1 en 2 met hun kleinkinderen meegymmen of komen kijken. Kinderen en grootouders genoten van de spelletjes. Soms waren de grootouders nog fanatieker dan hun kleinkinderen....
Na de gym gingen we koffie drinken en fruit eten in de kantine.
Zie voor meer foto's in het fotoboek "pake en beppe gym".

Spelen met schoolbroers en schoolzussen.

Donderdagmiddag 16 juni kwamen de schoolbroers en -zussen hun schoolbroertjes en - zusjes halen om met hen te spelen. De kinderen die geen schoolbroertje of- zusje hadden mochten natuurlijk ook iets leuks doen.
Kijk voor meer foto's in het fotoboek.

Boerderijbezoek groep 1 en 2

Maandagmorgen 18 april brachten de leerlingen van groep 1 en 2 een bezoek aan de boerderij van juf Elsbeth en haar man Arjan in Oldeholtwolde. Groep 1 kreeg een rondleiding van de boer en groep 2 van de boerin. We keken bij de kippen, bij de melktank, in de melkstal, bij de koeien en de kalfjes. Na wat drinken en een koekje kregen we iets heel bijzonders te zien! De koeien mochten voor het eerst dit jaar weer naar buiten. Wat waren ze blij. Ze renden en sprongen door het weiland. Boer Arjan en juf Elsbeth en ook alle begeleiders, bedankt!!