Welkom op de website van Meester S. Wijbrandischool uit Oudehorne.

De meester S. Wijbrandischool is een dorpsschool in het dorp Oudehorne.
De school maakt deel uit van CPO de Tjongerwerven. Deze stichting bestaat uit een twaalf-tal scholen.
De scholen tellen samen ruim 800 leerlingen. Ongeveer 90 mensen zijn werkzaam bij de stichting. (directeuren, leerkrachten, ondersteuners etc.)

De meester S. Wijbrandischool is een protestants Christelijke basisschool waar ook kinderen die niet van Christelijke komaf welkom zijn. Er wordt gewerkt met een enthousiast team van leerkrachten die zorgen voor een veilige omgeving waarin ontspannen, open en uitdagend les wordt gegeven.
Op onze school zitten ongeveer 95 leerlingen en we werken in 4 combinatiegroepen.
Ook een team leert en door ons te ontwikkelen op onderwijskundig gebied, biedt het team de leerlingen optimaal onderwijs.

Wij werken dit jaar aan:

- Het doorverbeteren van het leesonderwijs.
- Het zelfstandig werken/ coöperatief werken
- Opbrengstgericht onderwijs.
- Het professionaliseren van het team. 

Boerderijbezoek groep 1 en 2

Maandagmorgen 18 april brachten de leerlingen van groep 1 en 2 een bezoek aan de boerderij van juf Elsbeth en haar man Arjan in Oldeholtwolde. Groep 1 kreeg een rondleiding van de boer en groep 2 van de boerin. We keken bij de kippen, bij de melktank, in de melkstal, bij de koeien en de kalfjes. Na wat drinken en een koekje kregen we iets heel bijzonders te zien! De koeien mochten voor het eerst dit jaar weer naar buiten. Wat waren ze blij. Ze renden en sprongen door het weiland. Boer Arjan en juf Elsbeth en ook alle begeleiders, bedankt!! 

Kerk School Gezinsdienst 2016

Zondagmorgen 17 april werd de jaarlijkse KSG dienst gehouden. Dit jaar was het thema Nieuw leven. Alle groepen leverden een bijdrage aan de dienst. Groep 1 en 2 zongen een lied. Groep 3 en 4 droegen een gedicht voor en zongen daarna ook nog een lied. Groep 5 en 6 hadden een quiz voorbereid. Arjon deed de schriftlezing en leerlingen van groep 7 en 8 hadden bij deze schriftlezing tekeningen gemaakt. Ook werd een vrij verhaal uitgespeeld door Ilona en Famke. Ook daarbij hoorden tekeningen. Arauna zong een aantal liederen en een muziekgroepje bestaande uit koperblazers liet vrolijke klanken horen. Het was een fijne dienst.
Iedereen die meegeholpen heeft, hierbij hartelijk bedankt!

Paasviering

Donderdagmiddag 24 maart hebben we een paasviering gehouden met alle leerlingen in het speellokaal. Elke klas of enkele leerlingen daaruit deden iets tijdens deze viering. Ook zongen we paasliedjes en  keken en luisterden we naar het paasverhaal. het thema was "Vriendschap" Kijk voor foto's in het fotoboek Paasviering. 

lees verder...

Spelen met schoolbroer(tje)/schoolzus(je)

Donderdagmiddag 18 februari  mochten de leerlingen uit de hoogste groepen een half uur met hun schoolbroertje/schoolzusje spelen. Deze keer mochten ze een spel, puzzel, o.i.d. kiezen uit de kast. Voor foto's zie fotoboek Kiezen uit de kast..

Pannenkoekendag

Vandaag, woensdag 17 februari, was pannenkoekendag. Tussen de middag kwamen ouders borden vol pannenkoeken brengen. In alle groepen werd daar van gesmuld. Eén van de kleuters vond het "echt een feestje". Alle ouders die gebakken en geholpen hebben, bedankt!