Kiva school

Sinds het schooljaar 2019 – 2020 zijn wij een KiVa school. KiVa is een programma voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen op de basisschool. KiVa richt zich op positieve groepsvorming en het verbeteren van de sociale veiligheid. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel. Het motto van KiVa luidt dan ook: ‘ Samen maken we er een fijne school van!’ Zowel in de onder- als in de bovenbouw werken we met KiVa vanuit tien thema’s. Eens in de maand hebben we ook een schoolbroertje – schoolzusje activiteit: een jongere leerling is gekoppeld aan een oudere leerling. Samen doen ze een spelletje, gaan ze lezen of maken ze iets. We vinden het belangrijk dat we ‘oog’ hebben voor elkaar.

Wij keuren als school pesten ten zeerste af. Wij spreken dit ook uit in de klassen. We helpen zowel de gepeste leerling als wel de leerling die pest. In ons anti-pest protocol (te vinden op onze website) wordt beschreven hoe wij omgaan met pesten op school. 

Op onze school heeft elke groep een KiVa-contract opgesteld. Voor de groepen 1 tot en met 4 gaat het om de volgende omgangsregels:

 • We willen samen een groep zijn want dat is fijn;
 • We horen er allemaal bij: ik, hij en ook jij;
 • We verschillen allemaal, dat maakt ons speciaal;
 • We gaan goed met elkaar om;
 • We helpen elkaar;
 • We komen voor elkaar op. 

Voor de groepen 5 tot en met 8 gaat het om de volgende omgangsregels:

 • We doen aardig tegen elkaar en behandelen anderen met respect;
 • Samen maken wij er een fijne groep van;
 • We praten met elkaar (en gebruiken daarbij ik-taal);
 • We willen dat pesten stopt;
 • We gaan goed met elkaar om;
 • We helpen elkaar;
 • We komen voor elkaar op.