Geschiedenis

Op woensdag 2 mei 1923 ging onze school van start. De school kreeg de naam ‘Meester S. Wijbrandischool’, omdat de heer S. Wijbrandi het eerste hoofd was van de Christelijke school te Oudehorne. De vereniging voor christelijk onderwijs bestond toen al 10 jaar. Meester Wijbrandi was een stuwende kracht voor het Christelijk onderwijs. In de beginjaren groeide de school zo hard, zodat er in 1927 een derde lokaal bijgebouwd moest worden. Niet lang daarna daalde het aantal leerlingen gestaag en ook financieel kende het bestuur jarenlang grote zorgen. De school bleef echter bestaan. In de beginjaren ‘70 groeide het aantal leerlingen zodanig dat er in 1975 een vierde lokaal gereed kwam. In 1987 werd de hele school verbouwd tot een basisschool met 4 klassen.
Omdat na 1990 het aantal leerlingen steeds verder toenam, werd de school te klein. Er moest opnieuw gebouwd en verbouwd worden. De bouw mondde in 1996 uit tot een vijfklassige basisschool met een nieuw speellokaal. Twee mei 1998 mocht de school haar 75-jarig jubileum vieren. Op dit moment is de school alweer een lokaal rijker. In februari 2005 mochten we de opening van het lokaal achter de school vieren. In 2023 bestaat de school 100 jaar.

Het perspectief voor de toekomst is gunstig. Nieuwehorne is een zgn. groeikern met een groot voedingsgebied uit de wijde omgeving. Onze kinderen komen uit Oude- en Nieuwehorne, Jubbega, Heerenveen, Katlijk, Mildam en Bontebok.

Meester S. Wijbrandischool

Bezoekadres:
Schoterlandseweg 19 
8413 NM Oudehorne
Telefoon: 0513 542300 
E-mail: cbswijbrandi@tjongerwerven.nl

Directeur: Jan Hendrik Pesman