Ons Onderwijs

Bij de start van het schooljaar hadden we 128 leerlingen. Deze leerlingen zijn verdeeld over zes groepen:

groep 1/2a, groep 1/2b, groep 3/4, groep 5/6a, groep 6b/7 en groep 8:

Groep/dag

Aantal:

MA:

DI:

WOE:

DO:

VRIJ:

Beren (1/2)

18

Lucie

Lucie

Henny

Henny

 

Tijgers (1/2)

17

Tom

Tom

Tom

Tom

 

3/4 *

30

Annet/Aukje

Aukje

Annet

Aukje

Aukje

5/6

23

Joke

Joke

Joke

Annet

Annet

6/7

23

Geartsje

Geartsje

Geartsje

Renske

Renske

8

18

Jan Hendrik

Baukje

Baukje

Baukje

Baukje

Als school vinden wij het belangrijk dat elk kind met plezier naar school gaat. Plezier en je fijn voelen zijn namelijk de voorwaarden om tot leren te komen. Gedurende het schooljaar steken we hier wekelijks op in middels KiVa lessen, gemeenschappelijke weekopeningen, de gouden weken (in deze 6 gouden weken wordt de basis gelegd voor een goede (werk)sfeer in de klas) en schoolbroertje – schoolzusje activiteiten. Vanzelfsprekend is het ook belangrijk dat leerlingen ‘de basis’ goed onder de knie krijgen, hiermee wordt bedoeld: rekenen, taal, spelling en lezen. Naast de basis vinden we het ook belangrijk dat er ruimte is voor de creatieve vakken, gymnastiek en ‘samen leren’. Met elkaar zijn we ook verantwoordelijk voor elkaar! Het is mede onze taak om de leerlingen bij ons op school voor te bereiden op de maatschappij en klaar te stomen als kritische, enthousiaste en empathische mensen.