Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een MR. Alle rechten en plichten van de MR zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS, www.infowms.nl) De MR kan meepraten en advies geven over het beleid van de school. De MR komt ongeveer zes keer per jaar bijeen. Vergaderingen zijn openbaar voor ouders van leerlingen en personeel. U kunt contact opnemen met de MR via mail: mrwijbrandi@tjongerwerven.nl

 

In de MR van De Wijbrandischool zitten:

  • Marlinda Piek (oudergeleding, voorzitter)
  • Francisca Abma – Leemeijer (oudergeleding)
  • Geartsje van der Mei (leerkrachtgeleding)
  • Annet Moes (leerkrachtgeleding)

Notulen MR 20-09-2023

Notulen MR 06-07-2023

Notulen MR 10-05-2023

Notulen MR 16-03-2023

Notulen MR 26-01-2023

Notulen MR 22-09-2022

Notulen MR 30-06-2022

Notulen MR 18-05-2022

Notulen MR 09-03-2022

Jaarverslag M.R. schooljaar 20/21: zie hier 

Notulen MR 26-01-2022