Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een MR. Alle rechten en plichten van de MR zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS, www.infowms.nl) De MR kan meepraten en advies geven over het beleid van de school. De MR komt ongeveer zes keer per jaar bijeen. Vergaderingen zijn openbaar voor ouders van leerlingen en personeel. U kunt contact opnemen met de MR via mail: mrwijbrandi@tjongerwerven.nl

 

In de MR van De Wijbrandischool zitten:

  • Sebastiaan Oosterkamp (oudergeleding)
  • Francisca Abma – Leemeijer (oudergeleding)
  • Hinke van Houten – Frietema (leerkrachtgeleding)
  • Annet Moes (leerkrachtgeleding)

 

 

 

 

 

Notulen M.R. vergadering d.d. 18-05-2022 Notulen MR 18-05-2022

Notulen M.R. vergadering d.d. 9-3-2022 Notulen MR 09-03-2022

Jaarverslag M.R. schooljaar 20/21: zie hier 

Notulen M.R. vergadering d.d. 09-11-2021 Notulen 09-11-2021 MR

Notulen M.R. vergadering d.d. 26-01-2022 Notulen 26-01 (1)