Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een MR. Alle rechten en plichten van de MR zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS, www.infowms.nl) De MR kan meepraten en advies geven over het beleid van de school. De MR komt ongeveer zes keer per jaar bijeen. Vergaderingen zijn openbaar voor ouders van leerlingen en personeel. U kunt contact opnemen met de MR via mail: mrwijbrandi@tjongerwerven.nl

 

In de MR van De Wijbrandischool zitten:

  • Marlinda Piek (oudergeleding, voorzitter)
  • Francisca Abma – Leemeijer (oudergeleding)
  • Geartsje van der Mei (leerkrachtgeleding)
  • Annet Moes (leerkrachtgeleding)

 

 

Notulen MR  24-01-2024

Notulen MR  21-11-2023

Notulen MR 20-09-2023

Notulen MR 06-07-2023

Notulen MR 10-05-2023

Notulen MR 16-03-2023

Notulen MR 26-01-2023