Missie, Visie en Priorteiten

Waar staan wij voor?

Wij zijn een Christelijke basisschool die ervoor staat dat de leerlingen en de leerkrachten zich veilig voelen bij ons op school. Dit doen we door een goed en fijn pedagogisch klimaat op school te creëren. Wij vinden dit een voorwaarde om de volgende stap te kunnen zetten in ieders ontwikkeling. Hierbij kijken wij naar de individuele ontwikkeling en de eigenheid van iedere leerling en leerkracht.

Hoe kijken wij naar leerlingen en ouders?

Leerlingen zijn voor ons zelfdenkende nieuwsgierige jonge mensen met hun talenten en beperkingen. Afhankelijk van hun leeftijd/ontwikkeling kunnen ze meedenken en verantwoordelijk zijn voor hun ontwikkeling. Wij zien leerlingen als een belangrijke schakel in de veiligheid op school. Ouders zijn voor ons partners die meedenken over de ontwikkeling van hun kind. Ze zijn experts wat hun kind betreft. Onderwijskundig zijn leerkrachten de experts. De ouder – kind – leerkracht relatie vinden wij belangrijk. Wij zien ouders als zeer betrokken bij schoolactiviteiten. Deze ouder-betrokkenheid is op basis van vertrouwen.

Onze belofte aan leerlingen en ouders

Als je bij ons op school zit beloven wij dat je keuzes mag maken. Eigen verantwoordelijkheid (nemen) vinden wij erg belangrijk. Je mag bij ons jezelf zijn en je wordt gezien. Je mag je talent ontdekken, ontwikkelen en inzetten. Wij willen graag een uitdagende, motiverende leeromgeving bieden, hierin hopen we dat je nieuwsgierigheid geprikkeld wordt en je mag meedoen en meedenken in je eigen (doorgaande) leerproces. Ten slotte beloven wij ook dat er een klimaat is waarin wij je uitdagen om zelfstandig te werken en om samen te werken!

Aan u als ouder(s)/verzorger(s) beloven wij dat wij samen met u verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en het welbevinden van uw kind. Op onze school staat de deur open voor u als ouder en willen we graag laagdrempelig zijn.

Bij ons op school zijn wij de experts op onderwijskundig gebied, dat mag u van ons verwachten. Wij verwachten van u dat u ons helpt om uw kind goed in beeld te krijgen. Zo proberen wij uw kind optimaal te bedienen.

Kortom: Wij willen bij ons op school kwaliteitsgericht en uitdagend onderwijs aanbieden waarbinnen we gezamenlijk leren. Hierbij hanteren we het principe: ‘Ieder kind is anders, tenzij het tegendeel bewezen is!’

“Ieder kind is anders, tenzij het tegendeel bewezen is.”