Oudercommissie

De oudercommissie (OC) van onze school bestaat op dit moment uit 7 personen. De directeur heeft een ondersteunende en adviserende rol binnen deze oudercommissie. 5 à 6 maal per schooljaar vindt er een commissievergadering plaats en éénmaal per jaar een ouderavond (Wijbrandi bijpraat-avond) voor de ouders.

Leden OC

 • Wietse Wierda – voorzitter
 • Julia Cnossen – Altena – secretatis
 • Margriet Cnossen – Langenberg – activiteiten
 • Mariska Klijnstra – Haveman – oversteek
 • Jackelien Aardema – Jonker – activiteiten
 • Geert Veenstra – plein en onderhoud
 • Marieke Mulder – activiteiten
 • Jan Hendrik Pesman – directeur school

De oudercommissie heeft een ondersteunende rol en verleent medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Ook werken ze mee aan andere vormen van dienstverlening. Soms heeft de OC een adviserende taak ten aanzien van PR en identiteit. De OC kan ook als ‘antenne’ dienen onder ouders. Als school weten wij graag wat er speelt. Ook werkt de OC samen met de MR van onze school. Zij kunnen de MR zaken aandragen.

Veel activiteiten worden door de OC zelfstandig georganiseerd en uitgevoerd. De OC draagt op onze school duidelijk bij tot een optimaal functioneren van het onderwijs. Het takenpakket van de OC is:

 • inzameling van het oud papier;
 • rommelmarkt;
 • Flaeijelfeest;
 • verkeersbrigadiers (klaar-overs);
 • kerstfeest, laatste schooldag enz.