Vrijwillige ouderbijdrage

Om een aantal activiteiten te bekostigen wordt ieder jaar een ouderbijdrage vastgesteld. De MR bepaalt dit bedrag. Om de volgende activiteiten mogelijk te maken is een ouderbijdrage noodzakelijk:

  • sprookje naar Heerenveen
  • schoolschaatsen
  • komst van Sinterklaas en het Sinterklaascadeau;
  • kerstfeest;
  • traktatie schoolreis;
  • traktatie laatste schooldag
  • onkosten festiviteiten, zoals boekenweek/themaweek etc.;
  • excursie;
  • sport- en speldag;
  • culturele activiteiten als bezoek tentoonstelling of theater.

De vrijwillige ouderbijdrage voor het schoolseizoen 2021-2022 bedragt € 25,00 per leerling. Dit bedrag wordt geïnd in de maand oktober. De reguliere begroting, ons toebedeeld door de overheid voorziet namelijk niet in de kosten van de hiervoor genoemde activiteiten. We willen wel uitdrukkelijk benadrukken dat het gaat om een vrijwille ouderbijdrage. Wij zullen leerlingen niet uitsluiten van bepaalde activiteiten.